Czy powstanie Stanica Kajakowa w Nowej Hucie?

To zależy tylko od Ciebie! Nasz projekt przeszedł wszelką weryfikację i już 1 października będzie poddany pod głosowanie w Budżecie Obywatelskim Miasta Krakowa. Każdy mieszkaniec Krakowa będzie mógł oddać swój głos do 10 października. Liczymy na Ciebie!

Głosować będzie można:

  • elektronicznie: www.budzet.krakow.pl
  • osobiście poprzez kartę do głosowania w wybranym punkcie głosowania.

Każdy głosujący będzie miał za zadanie oddać głos na 6 różnych projektów (w tym: 3 głosy na projekty o charakterze dzielnicowym w dzielnicy swojego zamieszkania i 3 głosy na projekty o charakterze ogólnomiejskim).

Najwyżej oceniony przez głosującego projekt zadania otrzymuje 3 punkty, a najniżej 1 punkt.

Stanica Kajakowa w Nowej Hucie (projekt ogólnomiejski nr 21) to pomysł większości z Was spływających razem z nami Szlakiem Kajakowym Dłubnia-Nowa Huta. Pytacie nas o przystanek na szlaku aby rozprostować kości albo dać chwilę na wybieganie się najmłodszym. My działamy i piszemy projekt do budżetu obywatelskiego. Przeszliśmy wszystkie formalności… teraz Wasza kolej!

Liczymy na Wasze głosy!!! Zapamiętajcie numer 21 🙂 „Oczko” dla Stanicy Kajakowej 😉

O projekcie dowiecie się więcej na stronie Budżetu Obywatelskiego:

Stanica Kajakowa Nowa Huta